Linia czasu

styczeń 2023

Styczeń 2023 roku to moment, który na zawsze zostanie w historii firmy Orion jako czas odważnej decyzji i przekształcenia. W tym okresie przeprowadziliśmy skomplikowaną realokację z lokalizacji Iwin do Nowej Wsi Wrocławskiej. Było to wyjątkowe wyzwanie zarówno logistyczne, jak i biznesowe, które miało na celu zwiększenie naszej efektywności i długoterminowego wzrostu.

Realokacja była odpowiedzią na naszą strategię rozwoju i dążenie do optymalizacji naszych operacji. Przeniesienie naszej działalności do Nowej Wsi Wrocławskiej otworzyło przed nami nowe możliwości i korzyści, które przewyższają wszelkie trudności, jakie musieliśmy pokonać.

Wyzwanie logistyczne, jakim było przewiezienie naszych zasobów i zaplecza produkcyjnego, nie było łatwe. Jednak dzięki solidnemu planowaniu, zaangażowaniu personelu, współpracy z partnerami logistycznymi, udało się to z sukcesem. Nowa lokalizacja w Nowej Wsi Wrocławskiej oferuje znacznie lepszą infrastrukturę i dostęp do kluczowych źródeł, co wpłynęło na naszą zdolność do obsługi klientów w sposób bardziej efektywny i konkurencyjny.

Warto również podkreślić, że ta realokacja była również wyzwaniem biznesowym. Wymagała od nas adaptacji do nowych warunków, dostosowania strategii działania oraz umocnienia relacji z lokalnymi partnerami i dostawcami. Jednak nasza determinacja i zaangażowanie w osiągnięcie sukcesu były silniejsze niż wszelkie przeciwności.

Przeniesienie naszej firmy do Nowej Wsi Wrocławskiej to jednocześnie krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ta lokalizacja pozwala nam korzystać z korzyści wynikających z obecności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co przyczynia się do naszej konkurencyjności na rynku.

Podsumowując, styczeń 2023 roku to moment, który stanowi potwierdzenie naszego poświęcenia, elastyczności i gotowości do zmian w celu zapewnienia sukcesu naszej firmy. Realokacja do Nowej Wsi Wrocławskiej to kluczowy element naszej strategii wzrostu, który umocnił naszą pozycję jako lidera branży i przygotował nas na przyszłość.

październik 2022

W październiku 2022 roku firma Orion osiągnęła ważny kamień milowy w swoim rozwoju, finalizując pomyślnie transakcję zakupu nowej hali produkcyjnej. Nowa nieruchomość, o imponującej powierzchni 4500 metrów kwadratowych, stanowi znaczący krok w strategii rozszerzenia zdolności produkcyjnych firmy.

Hala produkcyjna nie jest jednak jedyną częścią tej strategicznej nieruchomości. Wraz z nią, firma nabyła także nowoczesne zaplecze biurowe o powierzchni 500 metrów kwadratowych oraz przestronne pomieszczenia socjalne. Ta kompleksowa inwestycja jest doskonałym przykładem zaangażowania Orion w stworzenie optymalnych warunków dla swojego personelu oraz w rozwijanie swojego potencjału produkcyjnego.

Nieruchomość znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej, co stanowi szczególny atut, ponieważ jest to obszar podlegający Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To oznacza, że firma Orion może korzystać z licznych korzyści podatkowych i ulg, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu.

Nowa hala produkcyjna nie tylko umożliwi firmie Orion zwiększenie jej zdolności produkcyjnych, ale także stworzy nowe możliwości rozwoju innowacyjnych rozwiązań i zwiększy elastyczność w obsłudze klientów. Jest to ważny krok w kierunku długoterminowego sukcesu firmy i utrzymania jej pozycji jako lidera w branży.

Ta inwestycja jest wyrazem zaufania firmy Orion do przyszłości i jej zobowiązania do stałego doskonalenia. Będziemy nadal dążyć do realizacji naszej strategii rozwoju, a zakup nowej hali produkcyjnej jest jednym z kroków, które przyspieszą nasz wzrost i umocnią naszą pozycję na rynku.

sierpień 2022

Firma Orion, wiodący producent zaawansowanych rozwiązań przemysłowych w zakresie oznakowania produktów, ogłosiła przełomową decyzję, która wzmocni jej obecność na rynku i otworzy możliwości w zakresie wzmocnienia pozycji w Europie Zachodniej. Zarząd Spółki Orion, składający się z doświadczonych i ambitnych liderów, podjął strategiczną decyzję o budowie nowego, nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego. To wydarzenie oznacza znaczący krok naprzód w rozwoju firmy i jest kluczowym elementem strategii długofalowego wzrostu.

Nowy Zakład Produkcyjny zostanie zlokalizowany w prestiżowej strefie ekonomicznej Kobierzyce, która cieszy się renomą jako centrum przemysłowe i technologiczne w regionie Wrocławia. Wybór tego obszaru jest strategicznie uzasadniony ze względu na jego doskonałą infrastrukturę, bliskość do kluczowych dostawców oraz potencjał rozwoju rynku lokalnego. Wrocław i jego okolice to również znakomita baza talentów inżynieryjnych oraz specjalistów w wielu dziedzinach, co będzie stanowić ogromny atut dla zakładu.

Nowy Zakład Produkcyjny będzie stanowił centralne ogniwo w produkcji innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią naszym klientom dostęp do najnowocześniejszych technologii. Będzie to również miejsce, gdzie nasza firma będzie kontynuować inwestycje w badania i rozwój, co umożliwi nam zachowanie pozycji lidera w dziedzinie innowacji.

„Decyzja o budowie Zakładu Produkcyjnego w strefie ekonomicznej Kobierzyce pod Wrocławiem jest zgodna z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i zwiększanie naszej zdolności produkcyjnej. Energia wykorzystywana do procesów produkcyjnych pochodzi w 100% z Odnawialnych Źródeł Energi (OZE). Przyczyni się to do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania naszych klientów oraz stworzy nowe możliwości rozwoju dla naszej firmy” – wyjaśnia prezes firmy Marek Dziewanowski

Orion jest przekonany, że ta strategiczna inwestycja pozwoli nam lepiej sprostać potrzebom klientów, wzmocni naszą pozycję na rynku i przyczyni się do dalszego sukcesu firmy w dynamicznym środowisku przemysłowym. Rozpoczęcie budowy Nowego Zakładu Produkcyjnego to krok w kierunku jeszcze większej doskonałości i długotrwałego wzrostu. Będziemy regularnie informować o postępach w realizacji tego ważnego projektu.

marzec 2022

Pierwszy kwartał 2022 roku w tym marzec był dla Oriona okresem wyjątkowym, pełnym wyzwań i prób. W obliczu globalnego kryzysu na rynku surowcowym, który znacząco wpłynął na dostępność kluczowych zasobów do produkcji etykiet, nasza firma stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem. Jednak dzięki naszej determinacji i elastyczności, wyszliśmy obronną ręką i wzmocniliśmy naszą pozycję jako niezawodny partner dla klientów.

Kryzys na rynku surowcowym, który miał miejsce w tamtym okresie, był sytuacją bezprecedensową, z którą musieliśmy się zmierzyć. Brak dostępu do niezbędnych zasobów do produkcji etykiet stworzył realne wyzwanie dla naszej działalności. W pewnym momencie, przez krótki czas, mogliśmy mieć trudności z dotrzymywaniem terminów dostaw dla naszych kluczowych odbiorców.

Jednak nasza firma jest zbudowana na zasadach skuteczności, uczciwości i stałej komunikacji z klientami. To podejście, które przyjęliśmy od samego początku, okazało się kluczowe w trudnych chwilach. Nie ukrywając trudności, uczciwie i otwarcie komunikowaliśmy się z naszymi klientami. Informowaliśmy ich o sytuacji na rynku surowcowym, problemach, z jakimi się zmagaliśmy, i działaniach, jakie podejmowaliśmy, aby rozwiązać te kwestie.

To podejście do zarządzania kryzysem nie tylko pozwoliło nam zachować zaufanie naszych klientów, ale także umożliwiło nam wspólną pracę nad znalezieniem rozwiązań. Dzięki temu, szybko wróciliśmy do normalnych operacyjnych działań. Nasza zdolność do skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową i elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków była miarą naszej zdolności do przetrwania i sukcesu.

Marzec 2022 roku był dowodem na to, że nasza firma jest gotowa sprostać największym wyzwaniom i pozostaje wierna swoim wartościom. Dzięki uczciwej komunikacji, elastyczności operacyjnej i zaufaniu naszych klientów, zdołaliśmy przetrwać kryzys na rynku surowcowym i wrócić do pełnej sprawności. To doświadczenie umocniło naszą pozycję jako solidnego partnera biznesowego i nauczyło nas, że w obliczu trudności, skuteczność i uczciwość są kluczowe.

luty 2022

Gratulacje dla naszego Zespołu Orion – Znakowanie Towarów Sp. z o.o. za zdobycie trzeciego w swej historii „Diamentu Forbesa”! Orion wchodzący w skład grupy kapitałowej Etisoft, znalazł się w tegorocznym zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

„Miał to być kryzys, jakiego świat nie widział, a jednak nasz Ranking Diamentów skupiający najszybciej rozwijające się firmy pokazuje coś całkiem przeciwnego. Biznes idzie świetnie, a klejnotów nigdy nie było tyle, ile dziś” – piszą pomysłodawcy rankingu.

Marek Dziewanowski, prezes Oriona podkreśla: – Obecność w prestiżowym gronie przedsiębiorców to efekt starannego przygotowania się naszej firmy na trudne czasy, zarówno od strony operacyjnej, jak i produkcyjnej. W obliczu pandemii i zaburzonych łańcuchów dostaw udało się nam utrzymać i budować stabilną pozycję, zwiększając wartość i wiarygodność u naszych klientów. Tym samym z nadzieją patrzymy w przyszłość. Pamiętamy, że to nasz wspólny sukces – tym samym dziękuję pracownikom Oriona oraz naszym partnerom.

Orion – Znakowanie Towarów znalazł się na 1521 miejscu w kategorii firm o przychodach 5-50 mln zł. Warto dodać, że rating wiarygodności firm z listy ‘Diamentów Forbesa” opiera się na badaniu obejmującym okres trzyletni. Analitycy oceniają ryzyka współpracy, płynność finansową i niezaleganie z płatnościami. To potwierdzenie siły, zdolności budowania wartości i jakości marki oraz biznesu szczególnie zyskuje na znaczeniu w obecnych, skomplikowanych czasach.