Skontaktuj się z nami

Orion Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska

DZIAŁ HANDLOWY

+48 509 248 901
dzialhandlowy@orion.wroc.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

+48 71 38 118 00, +48 71 38 118 01, +48 71 38 118 42
bok@orion.wroc.pl

 

NIP PL8971632600, REGON 932175258, Kapitał zakładowy 250.000 PLN
KRS 0000054725, Sad Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS