4 kwietnia 2024

Orion zdobywa odznakę EcoVadis

Cieszymy się ogromnie z faktu, że Orion ZT został ponownie uhonorowany prestiżową odznaką EcoVadis! 🏆

Orion ZT został ponownie uhonorowana prestiżową odznaką EcoVadis. EcoVadis to renomowana międzynarodowa organizacja zajmująca się oceną zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pragniemy podkreślić, że odznaka EcoVadis stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w prowadzenie działalności biznesowej z poszanowaniem wartości społecznych, środowiskowych i etycznych. Analiza przeprowadzana przez EcoVadis obejmuje szereg kluczowych obszarów, a uzyskanie tego wyróżnienia wymaga spełnienia wysokich standardów działalności firmowej.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu zostały docenione. To dla nas dodatkowe wsparcie i motywacja do dalszego doskonalenia naszych praktyk oraz realizacji naszych celów.

Dziękujemy naszym pracownikom za ich zaangażowanie oraz naszym klientom za długotrwałą współpracę, która umożliwiła nam osiągnięcie tego wyróżnienia.