5 kwietnia 2024

Symbole na opakowaniach i ich znaczenie – co oznaczają poszczególne oznakowania?

Symbole na opakowaniach i ich znaczenie – co oznaczają poszczególne oznakowania?

W codziennym pośpiechu wielu konsumentów nie zwraca uwagi na symbole umieszczone na opakowaniach produktów. Warto jednak nauczyć się rozszyfrowywać te znaki – zawierają kluczowe informacje dotyczące jakości, sposobu użytkowania i recyklingu, a nawet wpływu produktu na środowisko. Co oznaczają symbole na opakowaniach? Warto zajrzeć do naszego artykułu, by poznać te najważniejsze.

Znaczenie symboli umieszczonych na opakowaniach

Symbole umieszczone na opakowaniach pełnią kluczową rolę w przekazywaniu ważnych informacji. Każdy z nich ma swoje unikalne znaczenie, a ich zrozumienie jest ważne zarówno dla świadomego wyboru produktu, jak i promowania zrównoważonego stylu życia. Właściwa interpretacja tych oznaczeń pozwala na lepsze zarządzanie odpadami, unikanie niebezpiecznych substancji czy maksymalizację użyteczności zakupionych produktów. Symbole umieszczane przez producentów na opakowaniach są więc wskazówką nie tylko dla konsumenta, ale też dla osób zajmujących się recyklingiem odpadów.

Jakie są rodzaje znaków i symboli na opakowaniach?

Graficzne oznakowanie produktów służy jako niezbędna wskazówka dotyczące ich użytkowania, bezpieczeństwa, recyklingu czy wpływu na środowisko. Rozpoznawanie tych symboli to pierwszy krok do świadomego wybierania produktów zgodnych z naszymi wartościami i potrzebami. Jakie warto znać i stosować?

Znaki manipulacyjne

Te symbole na opakowaniach podpowiadają, w jaki sposób należy „obchodzić się” z paczką. Do tej grupy zaliczyć można między innymi znak z pękniętym kieliszkiem (krucha zawartość opakowania), z dłońmi trzymającymi prostopadłościan (należy chronić paczkę przed upadkiem) czy ze strzałkami, które wskazują, w których miejscach można bezpiecznie chwycić paczkę, a w jakich absolutnie nie. Do symboli ostrzegawczych na opakowaniach zaliczyć można też znak parasolki – sugeruje konieczność zabezpieczenia zawartości przed wilgocią.

Symbole dotyczące zawartości opakowania

Te symbole stosowane na opakowaniach to przede wszystkim:

 • znak CE (potwierdzenie certyfikatu Conformité Européenne – zawartość opakowania jest w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska);
 • mała litera „e” – podana na opakowaniu masa lub pojemność produktów jest zgodna ze stanem faktycznym;
 • symbol otwartego opakowania i oznaczenie literowo-numeryczne, np. 12 M – termin przydatności produktu do użycia po otwarciu;
 • dłoń i książeczka – wskazuje, że dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć w innej części opakowania, na etykiecie lub w dołączonej ulotce.

Znaki jakości

Wszelkie oznaczenia sugerujące wysoką jakość produktu, np. „Poznaj dobrą żywność”, „Teraz Polska” czy znak jakości „Q”.

Znaki ekologiczne

W tej grupie znajduje się oznakowanie wskazujące na ekologiczne aspekty opakowania i jego zawartości. Wymienić tu należy przede wszystkim eko wstęgę Mobiusa (oznaczającą, że opakowanie nadaje się do recyklingu), symbole informujące o biodegradowalności i kompostowalności opakowania, tzw. „zielony punkt” z dwoma strzałkami (stosowany w Unii Europejskiej, świadczący o proekologicznej postawie marki i jej zaangażowaniu w ochronę środowiska) czy certyfikaty FSC.

Oznaczenia materiałów do recyklingu

Symbole na opakowaniach, które mogą zostać poddane recyklingowi, składają się z eko wstęgi Mobiusa z wpisaną w środek cyfrą lub liczbą przypisaną do określonego rodzaju materiału i oznaczeniem literowym pod spodem.

Symbole na opakowaniach plastikowych

Symbole na opakowaniach z tworzyw sztucznych to cyfry od 1 do 7 (przy czym ostatnia oznacza te tworzywa sztuczne, których nie można przypisać do pozostałych grup).

 • PET 1 – oznaczenie stosowane dla politereftalanu etylenu.
 • HDPE 2 – oznaczenie stosowane dla polietylenu wysokiej gęstości, np. pojemniki i folie do pakowania żywności.
 • PVC 3 – polichlorek winylu, np. rury, folie.
 • LDPE 4 – polietylen niskiej gęstości, np. opakowania spożywcze czy farmaceutyczne.
 • PP 5 – polipropylen, np. pojemniki na żywność.
 • PS 6 – polistyren, np. szczoteczki do zębów.

Symbole na opakowaniach papierowych

Jeśli chodzi o oznaczenia opakowań z papieru i tektury, stosuje się oznaczenie PAP oraz liczby 20-22.

 • PAP 20 – oznaczenie tektury falistej.
 • PAP 21 – tektura inna niż falista.
 • PAP 22 – papier.

Znaki na opakowaniach materiałowych

Dla opakowań z bawełny i tkanin stosuje się oznaczenia liczbowe od 60 do 69. Symbol TEX60 (znany także jako COT60) dotyczy wyrobów bawełnianych, a TEX61 – wyrobów jutowych. Pozostałe tkaniny są oznaczane liczbami 62-69.

Znaki na opakowaniach szklanych

W przypadku opakowań szklanych w znak wpisany jest skrót GL oraz liczby 70-72, przy czym GL 70 to szkło bezbarwne, GL 71 szkło zielone, a GL 72 – szkło brązowe. Znaki te mogą być umieszczone bezpośrednio na opakowaniu bądź za pomocą takiego rozwiązania jak nalepka czy etykiety papierowe dołączone do produktu.

Co jeszcze warto wiedzieć o symbolach na opakowaniach produktów?

Marki powinny przykładać sporą uwagę do stosowania oznaczeń zgodnych ze światowymi standardami, wysokiej jakości i czytelnych. Nasza drukarnia etykiet samoprzylepnych i innych form oznakowania towarów współpracuje na co dzień z przedsiębiorcami, którzy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że umieszczane na opakowaniach symbole pozwalają budować zaufania. To nie tylko sposób na wyróżnienie się na rynku, ale też podkreślenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. W dobie rosnącej świadomości konsumenckiej transparentność w kontekście symboli na opakowaniach staje się nie tylko obowiązkiem, ale również elementem strategii działania wielu firm.

Jak widać, symbole na opakowaniach to czytelny sposób komunikacji z klientami, ale też firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów. Osoby, które chcą poświęcić temu tematowi więcej uwagi, zapraszamy do kontaktu z naszą drukarnią, oferującą między innymi profesjonalne etykiety na produkty spożywcze czy etykiety pętelkowe, stosowane np. w ogrodnictwie.